Türk vatandaşları 90 güne kadar vizeden muaftır.Umuma mahsus pasaportlarda 30 gün muaftır.

• Yurt dışı seyahat sağlık sigortası